Snabelskon

Nybyggnad av bostadshus i Solberga.
Uppdragsgivare Stockholmshem.
Färdigställt 2008.

Situationsplan
Typplan