Väppeby

Nybyggnad av 12 småhus och 5 flerfamiljshus i Bålsta.
Uppdragsgivare Peab Bostad AB.
Färdigställt 2007.