Hagastaden

Norra Station, Kv. 2,3 och 6.
Uppdragsgivare SBC Bo.

Situationsplan
Kvarter 2
Kvarter 3
Kvarter 6