Kåbo

Kåbo hus B, C, D och E

Hus C, Nybyggnad av bostadshus.
Projektet innehåller 132 lägenheter.
Slufört

Hus D och E, Nybyggnad av studentbostäder.
90 lägenheter.
Slutfört

Hus B, Om- och tillbyggnad av bostadshus till nya studentlägenheter och förskola.
62 lägenheter.
Slutfört

Uppdragsgivare Uppsalahem.

Situationsplan
Typplan hus C
Typplan hus D och E
Typplan hus B

Foto: Michael Perlmutter