Norra Djurgårdsstaden

Tre flerbostadshus i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
Uppdragsgivare Wallenstam.


Nominerat till Årets Stockholmsbyggnad 2017.

Situationsplan
Typplan hus 3
Typplan hus 4
Typplan hus 5
Foto: Michael Perlmutter