Poseidons gränd

Flerbostadshus i Haninge.
Uppdragsgivare Wallenstam.
Färdigställt 2012.

Situationsplan
Typplan