Tuletornen

Flerbostadshus och gestaltning av Tuletorget, Sundbyberg.
Uppdragsgivare Wallenstam.

Situationsplan
Typplan