Färnebofjärden

Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Uppdragsgivare Mecon Bygg AB

Typplan