Kv Stämpelfärgen

Nybyggnad av tre flerbostadshus i Vällingby.
Uppdragsgivare Svenska Bostäder.

Nominerat till Årets Stockholmsbyggnad 2017.

Vy längs med Härjedalsgatan
situationsplan