Stämpelfärgen

Nybyggnad av tre flerbostadshus i Vällingby.
Uppdragsgivare Svenska Bostäder.

Nominerat till Årets Stockholmsbyggnad 2017.

Vy längs med Härjedalsgatan
situationsplan
situationsplan med gårdar
typplan
sektion

Foto: Tove Freiij