Rosenlundsparken

Inbjuden tävling om bostadshus i park.
Vinnande förslag Pelouse.
Parkutformning av TEMA landskapsarkitekter.
Uppdragsgivare Stockholmshem.

Situationsplan
Typplan
Fasader, sektion