Förskolan Ferdinand

Förskola i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

Nominerat till Årets Stockholmsbyggnad 2017.

Situationsplan
Plan