Brandstationen

Nybyggnad av bostadshus i Uppsala.
Uppdragsgivare Uppsalahem.
Färdigställt 2007.

Situationsplan
Typplan