Haga Nova

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden.
275 lägenheter, 2 förskolor, lokaler och garage.
Uppdragsgivare Einar Mattson.

hemsida: haganova.se

Situationsplan
Typplan
vy från Torsplan
vy från Hagaesplanaden
vy Gävlegatan mot Norra Stationsgatan
Fasad mot gävlegatan