Haga Nova

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden.
275 lägenheter, 2 förskolor, lokaler och garage.
Uppdragsgivare Einar Mattson.

hemsida: haganova.se

Situationsplan
Typplan
vy från Torsplan

Foto: Michael Perlmutter