Bondesonen

Kvarteret Bondesonen är beläget mitt i det myllrande Södermalm, på en bergstomt mellan Vitabergsparken och Nytorget. Under åren 2000-2012 gjorde VERA ett antal skisser på denna ”omöjliga” tomt för HSBs räkning. Det planerades för trettio lägenheter samt förskola och kommersiell verksamhet i gatunivå.

Eftersom den föreslagna byggnaden ersätter en bergknalle av kulturhistoriskt värde har den bärande gestaltningsidén varit att byggnaden i sin volym ska erinra om berget och att den genom sin varierade höjd ska spegla och binda ihop den omgivande bebyggelsens omväxlande skala.

Byggnaden utformas som en solitär, där bostäderna organiseras kring ett inre gårdsrum. Taket är på en lägre nivå tillgängligt för de boende och övergår sedan i en grön del. Dessa privata och gemensamma takterrasser ersätter den traditionella innergården och ger de boende sikt över både Vita bergen och Nytorget.

Vy från Skånegatan/Nytorget
Fasad mot väster
Fasad mot öster
Fasad mot söder
Sektion
Vy från Renstiernas gata
Situationsplan