Nya Gatan

Vinnande förslag i öppen markanvisningstävling om bostadskvarter i området Nya Gatan i Nacka, 2017.

Uppdragsgivare Storstaden AB

Situationsplan
Typplan