Analysen

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden i Stockholm.
259 lägenheter uppdelat på 125 hyresrätter och 134 bostadsrätter, lokaler och garage.

Uppdragsgivare Einar Mattsson
Inflytt 2018

Situationsplan
Typplan