Stadshagen

Nybyggnad av hyresbostäder och förskola på Kungsholmen, Stockholm.
Uppdragsgivare Stockholmshem.

Pågående

Situationsplan
Typplan