Stadshagen

Nybyggnad av hyresbostäder och förskola på Kungsholmen, Stockholm.
Uppdragsgivare Stockholmshem.
Pågående.

Situationsplan
Typplan