Alprosen

Nybyggnad av bostadskvarter i Bromma, Stockholm.
Projektet innehåller 109 bostadsrätter och butikslokaler i bottenvåning.
Uppdragsgivare Storstaden Bostad.

Färdigställt 2018

Situationsplan
Typplan