Engelen

Nybyggnad av bostadshus i Sollentuna.
Uppdragsgivare Knut Olsson Fastigheter.

Utredningsskiss 2017

Situationsplan
Typplan