Fikonträdet

Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen, Stockholm.
Uppdragsgivare Stadsmuren.
Färdigställt 2006.

Situationsplan
Entréplan och typvåning för kontor