Takryttaren

Nybyggnad av bostadshus,
126 lägenheter i Kapellgärdet, Uppsala.

Uppdragsgivare Uppsalahem.

Pågående.

Situationsplan
Typplan