Takträdgården

Nybyggnad av bostadshus,
74 ungdomslägenheter i Kapellgärdet, Uppsala.
Uppdragsgivare Riksbyggen.

Pågående.

Situationsplan
Typplan