Snickeriet

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala Backe, Uppsala.
Projektet innehåller 137 lägenheter och butikslokal i bottenplan.
Uppdragsgivare Wallenstam.

Färdigställt 2017

Foto: Michael Perlmutter.