Väsjön

Väsjön, Sollentuna.
Markanvisningstävling för flerbostadshus och radhus.
Uppdragsgivare: Mecon Bostad.

Situationsplan
Typplan kv E
Sektion kv E
Fasader kv E
Typplan kv B
Sektion kv B
Fasader kv B
Typplan kv C
Sektion kv C
Fasader kv C
Typplan kv D
Sektion kv D
Fasader kv D