Förskolan Lärkan

Ombyggnad av kontors- och handelslokaler på Tuletorget, Sundbyberg.
Projektet innehåller förskola med sex avdelningar samt tre restauranger.
Färdigställt 2016.

Situationsplan
Plan 2
Plan 3