Om Vera Arkitekter

VERA Arkitekter startade som verksamhet i januari 2000 av delägarna Mats Eriksson, Tobias Nissen, Joachim Unger och Björn Wiklander.

Vi arbetar med nyproduktion av bostäder och förskolor, planutredningar samt ombyggnad/renovering av kontorsfastigheter. Erfarenheter finns även av projekt gällande offentliga byggnader, skolor, sjukhus och industri. Vi arbetar i alla skeden och antar rollen både som arkitekt och projektledare.

Vi är förnärvarande 26 medarbetare på VERA.